Szczegóły aktualności

Biesiada śląska z mniejszością niemiecką

Za nami już VII Biesiada śląska z mniejszością niemiecką działającą w Rydułtowach. Fajna zabawa, pełna integracja i maksimum tolerancji dla innych kultur i ich reprezentantów mieszkających wśród nas.

Główny celem naszego projektu pn. „Kulturalna integracja niemieckiej mniejszości narodowej” była promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego mniejszości niemieckiej działającej w mieście Rydułtowy. Cel projektu został osiągnięty poprzez zorganizowanie w dniu 03.11.2018 r. biesiady śląskiej, podczas której został zaprezentowany dorobek kulturalny mniejszości niemieckiej działającej na terenie miasta Rydułtowy.
W trakcie trwania tego przedsięwzięcia odbyły się pokazy artystyczne w języku niemieckim i polskim. Uczestnicy biesiady mogli zapoznać się z eksponatami amatorskiej twórczości plastycznej członków mniejszości niemieckiej. Formuła biesiady śląskiej była nawiązaniem również do bogatych tradycji górniczych, które od wielu pokoleń są kultywowane na terenie Górnego Śląska i naszego miasta Rydułtowy. Tradycje górnicze niejednokrotnie zapoczątkowali ówcześni właściciele i pracownicy kopalń, których obecni potomkowie niejednokrotnie stanowią na tych terenach mniejszość niemiecką. Celem pośrednim naszego projektu była integracja mniejszości niemieckiej działającej na terenie miasta Rydułtowy a także powiatu wodzisławskiego i innych okolicznych miast poprzez uczestnictwo w biesiadzie gości z innych kół terenowych. Wzorem lat ubiegłych zaproszono do udziału w biesiadzie przedstawicieli kół z Radlina, Pszowa, Raciborza a także Jastrzębia Zdroju.
Nasz projekt pn. „Kulturalna integracja niemieckiej mniejszości narodowej” był współfinansowany z środków budżetu miasta Rydułtowy pozyskanych w ramach konkursu.

 

Udostępnij ten artykuł

Zobacz galerię