Szczegóły aktualności

Nabór do Programu Działaj Lokalnie

Ośrodek Działaj Lokalnie przy CRIS ogłosił nabór wniosków w ramach XI już edycji Programu. Lokalny konkurs grantowy przeznaczony jest dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zwykłe, oddziały terenowe organizacji pozarządowych oraz grupy nieformalne

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce , który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań opowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności lokalnych potrzeby, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

1. Idea konkursu: powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. Uzyskanie tego efektu gwarantują liderzy i animatorzy organizujący i promujący społeczne działania w lokalnym środowisku.

2.  Kto może ubiegać się o dotację?

– organizacje pozarządowe,

– stowarzyszenia zwykłe,

– oddziały terenowe organizacji pozarządowych,

– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,

– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie). Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin powiatów wodzisławskiego lub raciborskiego.

3. Termin składania wniosków: 06.05-06.06.2019

4. Generator wniosków: system.dzialajlokalnie.pl. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora i nie powinny zawierać załączników.

5. Okres realizacji projektów: pomiędzy 01.07.2019 a 31.12.2019. Projekty muszą zostać zrealizowane w ciągu 3-6 miesięcy.

6. Maksymalna kwota dofinansowania: 6000,00 zł (na działania w miejscowościach Racibórz, Rydułtowy, Wodzisław Śląski – 3020,00 zł).

7. Dodatkowych informacji udzielają:

– Natalia Mandrysz | mail: natalia.mandrysz@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 101

– Agnieszka Pytlik | mail: agnieszka.pytlik@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 107

Całkowita wartość projektu: 44 800,00 zł

Pula przeznaczona na dotacje: 29 700,00 zł

Dokumenty programowe:
1) Regulamin
2) Wzór wniosku

Więsej informacji na stronie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Rybnik

Udostępnij ten artykuł