Szczegóły aktualności

Projekt SAMODZIELNI !

W dniu 1 maja 2021 r. Stowarzyszenie MOST wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania Wspólny Rozwój oraz Fundacją Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy rozpoczęło realizację projektu pt.: “Samodzielni!” o numerze POWR.01.02.01-24-0067/20. Projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Wiedza, Edukacja Rozwój będzie realizowany do końca marca 2023 r. Celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości oraz wsparcie 48 osób zamieszkujących subregion zachodni Województwa Śląskiego w założeniu na terenie subregionu i utrzymaniu własnej działalności gospodarczej. W projekcie, jego uczestnicy otrzymają: kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe. Szczegółowy opis projektu i rekrutacji - SAMODZIELNI !

Udostępnij ten artykuł