Szczegóły aktualności

Stowarzyszenie MOJE MIASTO sygnatariuszem porozumienia na rzecz Zintegrowanej Polityki Młodzieżowej

Pokolenie dzisiejszej młodzieży już za kilka, kilkanaście lat podejmie kluczowe role życiowe związane z małżeństwem i rodziną, rodzicielstwem, pracą zawodową, życiem społecznym i obywatelskim. Dzisiejsza młodzież to najważniejszy kapitał społeczny przyszłości. To od niej już niedługo będzie zależała trwałość małżeństw, szczęście rodzin, perspektywy rozwiązania poważnych problemów demograficznych, rozwój gospodarczy kraju oraz miejsce Polski w świecie. Wspieranie rozwoju młodzieży i przeciwdziałanie uderzającym w młodzież zagrożeniom jest ważną częścią polskiej racji stanu i powinno stanowić jeden z kluczowych priorytetów polityki rodzinnej i społecznej. Dlatego Stowarzyszenie MOJE MIASTO podpisało POROZUMIENIE NA RZECZ ZINTEGROWANEJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ.

Długa lista problemów i zachowań ryzykownych młodzieży obejmuje m.in. zagrożenia związane z: depresją i samobójstwami, nadużywaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna), uzależnieniami behawioralnymi, seksualizacją i pornografią, wczesnymi kontaktami seksualnymi, przemocą i cyberprzemocą, przestępczością i demoralizacją. Każdy z tych problemów niesie ze sobą poważne konsekwencje osobiste dla młodych ludzi i ich rodzin oraz nieuchronne konsekwencje społeczne i ekonomiczne na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym.  Analizy ekonomicznie jednoznacznie dowodzą, że zapobieganie problemom młodzieży jest wielokrotnie tańsze w zestawieniu z wielomiliardowymi kosztami związanymi z ponoszeniem konsekwencji narastających problemów.
Jako przedstawiciele organizacji pozarządowej, której misją (lub ważną częścią misji) jest wspieranie  dzieci i młodzieży widzimy potrzebę zdecydowanych działań ma rzecz:

 • Wymiernego zmniejszenia skali problemów, patologii i zachowań ryzykownych wśród młodzieży postrzeganych w ujęciu zintegrowanym (z uwzględnieniem jak najszerszego spektrum zagrożeń);
 • Wspierania dążeń i aspiracji młodzieży związanych z małżeństwem, rodziną i dzietnością w sposób konsekwentny i wieloaspektowy (zdrowie, edukacja, kultura);
 • Ograniczenia demoralizacji młodzieży wynikającej ze złych zapisów prawnych lub złego stosowania prawa (m.in. łatwa dostępność pornografii i innych szkodliwych treści w internecie i mediach, intensywna reklama i dostępność alkoholu).

W 2015 w Rydułtowach jako Stowarzyszenie MOJE MIASTO zapoczątkowaliśmy współpracę z IPZIN na rzecz m.in. realizacji Programu ARCHIPELAG SKARBÓW
Nasz projekt "Archipelag Skarbów" po raz pierwszy zrealizowaliśmy w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach gdzie spotkał się z bardzo dobrym odbiorem społecznym. Bardzo dobre opinie młodzieży, rodziców jak również pedagogów spowodował kontynuację naszych działań i w 2016 roku zrealizowaliśmy kolejną edycję w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach. Obydwie edycje projektu zostały sfinansowane z środków budżetu miasta Rydułtowy pozyskanych przez nas w drodze konkursu na realizację działań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
Nieprzypadkowo to właśnie Jan Paweł II, papież ukształtowany przez polską tradycję i kulturę, na całym świecie podniósł rangę troski o młodzież, rozwijając i wytrwale realizując inicjatywę Światowych Dni Młodzieży. Naszym zdaniem potrzeba, aby dziś, w roku 2018, u progu nowego stulecia niepodległości i w obliczu wyzwań współczesności, nasza troska o młodzież dorastała do najlepszych przykładów z historii.


Jesteśmy przekonani, że realizacja zapoczątkowanej przez nas w Rydułtowach inicjatywy m.in. realizacji Programu Archipelag Skarbów odbędzie się w duchu troski o przyszłość i dobre wychowanie oraz kształtowanie właściwych zachowań ludzi młodych wkraczających w dorosłe życie. 

Jako sygnatariusze „Porozumienia na Rzecz Zintegrowanej Polityki Młodzieżowej” wyrażamy w imieniu naszych organizacji pełne poparcie dla założeń i celów zintegrowanej polityki młodzieżowej w kształcie proponowanym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN).

Liczymy na to, że kluczowe instytucje państwowe uznają zasadność takiego podejścia i wyrażamy gotowość do współpracy w realizacji jego celów na terenie całego kraju. 

 1. Fundacja Instytut Profilaktyki Zintegrowanej
 2. Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego
 3. Stowarzyszenie Moje Miasto
 4. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
 5. Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
 6. Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii
 7. Fundacja Profilaktyka z Pasją
 8. Fundacja Wychowanie w Dialogu
 9. Fundacja Uskrzydlamy
 10. Fundacja Ostoja
 11. Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld
 12. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
 13. Fundacja Głos Dla Życia
 14. Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II
 15. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci
 16. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
 17. Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri
 18. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
 19. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania
 20. Fundacja Wspomagająca Wychowanie "Archezja"
 21. Stowarzyszenie Kongres Kobiet Konserwatywnych
 22. Fundacja Strumienie Życia-Polska
 23. Fundacja Pomost
 24. Fundacja European Institute for Integrated Prevention
 25. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
 26. Stowarzyszenie Salezjańska Organizacja Sportowa RP
 27. Stowarzyszenie Nasza Przyszłość
 28. Redakcja Wychowawcy
 29. Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia
 30. Dwutygodnik Młodzieży Katolickiej Droga
 31. Fundacja YAQ Projekt Pracownia Rozwoju Społecznego
 32. Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury
 33. Stowarzyszenie Akademia Familijna
 34. Fundacja Instytut Analiz Płci i Seksualności „Ona i On”
 35. Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy Oddział Dolnośląski
 36. Fundacja Samarytanka

Udostępnij ten artykuł

Zobacz galerię