Szczegóły aktualności

W Rydułtowach niebo zapłakało nad losem ofiar Tragedii Górnośląskiej

14 września w Rydułtowach niebo zapłakało nad losem ofiar Tragedii Górnośląskiej…
W Miejskiej Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy im. Mikołaja Henryka Góreckiego odbyła się uroczysta promocja książki „Jo był ukradziony. Tragedia Górnośląska. Ziemia Rybnicka” Wydanie II rozszerzone i poprawione. Było to niezwykłe wydarzenie, gdyż spotkanie autorskie poprzedziła rekonstrukcja historyczna wydarzeń jakie miały miejsce wraz z wejściem Armii Czerwonej na ziemie naszego regionu.

Przedstawienie, w reżyserii Pani Katarzyny Chwałek-Bednarczyk, zostało przygotowane przez aktorów w rydułtowskiego Teatru SAFO, Koła Gospodyń Wiejskich z Czernicy, seniorów m.in.  z rydułtowskiego Klubu „Sami Swoi” a także dwóch grup rekonstrukcyjnych.

Padający w tym dniu deszcz stał się symbolem tragizmu i smutku jaki towarzyszył mieszkańcom naszych ziem w momencie wejścia Armii Czerwonej, która „wyzwalała” z pod okupacji hitlerowskiej nasz region w 1945 roku. Widzowie mogli zobaczyć jak żyli na co dzień nasi przodkowie i jaki los spotkał wielu z nich z początkiem 1945 roku. Najpierw aresztowani, potem przetrzymywani w obozach przejściowych (m.in. w Auschwitz czyli w Oświęcimiu)  Wywiezieni w bydlęcych wagonach w odległe rejony Rosji, gdzie doświadczali nieludzkiego traktowania, bicia, ciężkiej pracy i upokorzenia oraz wszechobecnego „zapachu” śmierci.
Z takim losem przyszło się zmierzyć wielu naszym niewinnym rodakom, naszym ziomkom – Ślązakom.

Losy osób poszkodowanych a także ich rodzin zostały opisane w książce, która doczekała się już drugiego wydania, czyli „Jo był ukradziony. Tragedia Górnośląska. Ziemia Rybnicka” autorstwa dr hab. Kazimierza Miroszewskiego i dr Mateusza Sobeczko. W spotkaniu autorskim, które odbyło się tuż po rekonstrukcji historycznej wzięli udział autorzy książki, bohaterowie wywiadów oraz szerokie grono odbiorców zainteresowanych przedmiotową publikacją.
Gośćmi uroczystości byli: Senator RP Pan Adam Gawęda, Pani Mariola Walkowiak - dyrektor biura poselskiego Posła RP Grzegorza Matusiaka, Radny Sejmiku Województwa Sląskiego Pan Bronisław Karasek, Wiceprezydent Miasta Rybnik Pan Piotr Masłowski, Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego Pani Danuta Maćkowska, Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelia Newy, Pan Alojzy Lysko - polityk, samorządowiec i autor wielu publikacji regionalnych, ks. Marek Gwioździk - proboszcz parafii św. Jerzego w Rydułtowach oraz radni Miasta Rydułtowy, przedstawiciele placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.  

W swoim wystąpieniu Marek Wystyrk – prezes Stowarzyszenia MOJE MIASTO i zarazem koordynator projektu „Jo był ukradziony” bardzo serdecznie podziękował wszystkim za przybycie na tą bardzo ważną uroczystość dla nas, mieszkańców tego regionu. Regionu, którego mieszkańcy wciąż przechowują pamięć, ból i poczucie niesprawiedliwości związane z Tragedią Górnośląską. Poprosił zebranych aby uczcić chwilą ciszy pamięć wszystkich ofiar tragedii górnośląskiej a w szczególności jednego z głównych bohaterów książki Pana Ignacego Serwotki, który zmarł 2 tygodnie temu. W swoim wystąpieniu Marek Wystyrk wspomniał jak doszło do decyzji o podjęciu tematyki wydarzeń związanych z Tragedią Górnośląską jak również jak duże zaangażowanie było zespołu osób biorących udział w realizacji tego projektu.

Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w projekcie, a w szczególności – dr. hab. Kazimierzowi Miroszewskiemu, dr Mateuszowi Sobeczko, mgr Patrycji Tomiczek, mgr Annie Mrowiec, mgr Iwonie Zakrzewskiej członkom Stowarzyszenia MOJE MIASTO za pomoc w przygotowaniu i realizacji projektu. Wymienił donatorom, a więc Miasta – Rydułtowy, Rybnik, Pszów, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, bez których wsparcia finansowego nie udałoby się wydać profesjonalnej publikacji o charakterze regionalnym. Marek Wystyrk złożył podziękowania również Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi, który objął patronatem honorowy realizację projektu.

Rekonstrukcja historyczna, która została przygotowana przez Katarzynę Chwałek- Bednarczyk, szerokiego grona aktorów jak również grupą rekonstrukcyjnym była współfinansowana z środków Miasta Rydułtowy, które Stowarzyszenie MOJE MIASTO pozyskało w drodze konkursu z zakresu kultury i sztuki.

Wydawcą książki było STUDIO Ireneusz Olsza z Rybnika, które również przeprowadziło wydruk i korektę publikacji.

Podziękowania zostały skierowane również do przedstawicieli mediów oraz duszpasterzy naszych lokalnych parafii za aktywne propagowanie w lokalnym środowisku idei tworzenia publikacji i odkrywania białych plam w historii.

Prezes Wystyrk podziękował pracownikom Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy im. Mikołaja Henryka Góreckiego za wsparcie organizacyjne i pomoc w przygotowaniach uroczystej promocji książki jak i rekonstrukcji historycznej.

Szczególne podziękowania zostały skierowane do Pana Grzegorza Kózki, który uświetnił uroczystość przepiękną i emocjonalną recytacją wierszy, które w swojej treści nawiązywały do Tragedii Górnośląskiej i traumy przeżytej przez jej ofiary.  

Na koniec swojej wypowiedzi Marek Wystyrk serdecznie podziękował wszystkim osobom, które udzieliły nam wywiadów, podzieliły się swoimi wspomnieniami, a także przekazały posiadane materiały archiwalne i fotografie. Jak zaznaczył – to dzięki ich relacjom pamięć o ofiarach Tragedii Górnośląskiej nie zaginie. Mam świadomość, że wiele osób dotkniętych Tragedią Górnośląską nie doczekało powrotu do domu, jak również jakiegokolwiek zadośćuczynienia za wyrządzoną im krzywdę. Chcemy nie tylko zachować wspomnienia osób deportowanych i ich rodzin, ale głównie przedstawić prawdę historyczną o wydarzeniach, jakie miały miejsce w tamtym okresie.

Niestety są jeszcze gremia osób w naszym otoczeniu, które nie potrafią pogodzić się z prawdą historyczną tamtych wydarzeń i nie dopuszczają do świadomości, że wyzwolenie naszych ziem przez Armię Czerwoną było okupione zbrodniami, grabieżami, gwałtami, aresztowaniami i deportacją do obozów pracy w Rosji. Mordowanie, gwałty i grabieże dokonywane przez „ruskich sołdatów” stały się elementem taktyki odwetu na niewinnej ludności cywilnej traktowanej jako niemiecka. Niestety ale z taką prawdą musimy się zmierzyć. I nie można kłamliwie powtarzać, że tak nie było, że to była przecież wojna, że to była mała skala i tym samym usprawiedliwiać barbarzyńców… Nie powinno na takie tłumaczenia być zgody – podsumował prezes Wystyrk.

Nie mogli w uroczystości być z nami ze wzg. zdrowotnych: Pani Łucja Porwoł, panowie Robert Grzybek i Hubert Raszczyk ale na pewno odwiedzimy te osoby w najbliższym czasie – dodał M. Wystyrk. Natomiast dla naszych bohaterów przygotowaliśmy symboliczną białą różę – jako symbol niewinności i szacunku do drugiej osoby. Niech ta róża będzie jak biała flaga pokoju oraz symbol pojednania, bo tego nam najbardziej potrzeba – zakończył Marek Wystyrk.

Osobami, które udzieliły wywiadów w książce „Jo był ukradziony” są:

 1. Stefania Chlebik
 2. Janina Chlebik-Turek
 3. Gertruda Stencel
 4. Stefania Kurzydym
 5. Łucja Porwoł
 6. Franciszek Brachmański
 7. Antoni Gruszka
 8. Grzegorz Piecha
 9. Jan Kurzydym
 10. Stanisław Kurzydym
 11. Alfred Brzezinka
 12. Norbert Sielski
 13. Błażej Adamczyk
 14. Tadeusz Gorol
 15. Robert Grzybek
 16. Hubert Raszczyk
 17. Jan Serwotka
 18. Ignacy Serwotka

Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia. Zdjęcia pochodzą z portalu tuwodzisław.pl oraz wykonane przez Panią Bernadetę Oślizły.

 

Udostępnij ten artykuł

Zobacz galerię