MAREK WYSTYRK - KANDYDAT NA BURMISTRZA

W tegorocznych wyborach samorządowych zamierzam ubiegać się o urząd Burmistrza Miasta Rydułtowy z Komitetu Wyborczego MOJE MIASTO. Startuję, bo zawsze były mi bliskie sprawy społeczne, sprawy mojego miasta. Od wielu lat  poprzez swoją aktywność udowadniam, że potrafię ciężko pracować dla dobra ogółu, nie szczędzę czasu ani sił dla mieszkańców Rydułtów. 
Jestem osobą odpowiedzialną, pracowitą oraz konsekwentną w działaniach.
Mam wiele ciekawych pomysłów, na rozwój naszego miasta których właśnie dostarczają mi sami mieszkańcy. Słucham ich cennych uwag i wskazówek. Chcę, aby ludzie w Rydułtowach byli dumni, że tutaj mieszkają. Od kilku lat jednak obserwuję, szybkie tempo wyludniania się naszego miasta.
Chciałbym to zjawisko powstrzymać, aby młodzi ludzie widzieli swoje perspektywy w Rydułtowach, w swoim rodzinnym mieście. Dołożę wszelkich starań  żeby każda grupa społeczna w naszym mieście miała równe szanse na odpowiedni rozwój i życie. Bliskie są mi problemy naszych rodzimych przedsiębiorców, tych dużych (tu myślę głównie o naszej kopalni) i ale też i tych mniejszych.
Mimo obecnie globalnie dobrej koniunktury gospodarczej jest spore grono firm w Rydułtowach, których przedstawiciele oczekują przyjaźniejszego, lepszego klimatu do prowadzenia swojej działalności. Myśląc o rozwoju miasta i jednoczesnym zachęcaniu ludzi do pozostania czy też osiedlania się w Rydułtowach chcę poprawić relacje z istniejącymi przedsiębiorcami jak również tworzyć nowe lepsze warunki do rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.
W Rydułtowach powinien powstać park przemysłowo-technologiczny, który będzie mógł wykorzystywać mienie pokopalniane. Potrzebujemy konkretnych działań zmierzających do unowocześnienia lokalnej gospodarki i ja te działania chcę podjąć !           

Jak wiele miast w Polsce, tak i nasze, boryka się z trudną sytuacją w służbie zdrowia, ten problem jest mi  bliski, dlatego chciałbym wspólnie z przyszłymi władzami powiatu wypracować korzystną formułę funkcjonowania naszego szpitala. Mam własny pomysł, jak zaradzić obecnej sytuacji, a pomysł ten zyskuje poparcie społeczne. Szpital jest miejscem które jest bardzo potrzebne naszemu miastu, nie ma nic cenniejszego dla każdego z nas jak zdrowie. Dlatego jako burmistrz włączę się aktywnie w poprawę funkcjonowania służby zdrowia w naszym mieście. Dla mnie najważniejsi są LUDZIE, bo to oni tworzą Miasto i jego lokalną społeczność. Urodziłem się w Rydułtowach, tutaj się wychowywałem, uczyłem, tutaj też założyłem rodzinę, żyję i pracuję. Znam to miasto i patrząc z perspektywy czasu, mogę śmiało powiedzieć, że Rydułtowy od momentu usamodzielnienia się zrobiły duże postępy w rozwoju, a kolejne władze samorządowe starały się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Ja chciałbym kontynuować i wspierać rozwój Rydułtów. Dać temu rozwojowi świeże spojrzenie oraz podjąć realne działania. Mój Program dla Rydułtów zawiera długofalowe perspektywy rozwoju naszego Miasta. Jako człowiek który od wielu lat pozyskuje fundusze zewnętrzne w tym również środki unijne nie obawiam się, że nie będę mógł realizować swojego programu.          
Jako prezes stowarzyszenia Moje Miasto pozyskiwałem środki dla stowarzyszenia, jako burmistrz pozyskam dla miasta.
Dla mnie pełnienie funkcji burmistrza będzie służbą na rzecz mieszkańców.

DLATEGO DAJCIE MI SZANSĘ ABYM MÓGŁ O WAS ZADBAĆ

Program KW MOJE MIASTO zawiera długofalowe perspektywy rozwoju Miasta, a jego podstawą jest:

 • Zwiększenie udziału środków unijnych w realizacji gminnych inwestycji
 • Zwiększenie liczby miejsc pracy poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami
 • Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego i wsparcie dla przedsiębiorców
 • Poprawa stanu infrastruktury - remonty dróg lokalnych, chodników 
 • Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego Miasta
 • Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej
 • Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
 • Wsparcie w zakresie wymiany źródeł ciepła, w tym z programu „Czyste powietrze”
 • Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań gminy
 • Poprawa sytuacji mieszkaniowej społeczności Rydułtów
 • Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora
 • Skuteczna promocja Rydułtów w regionie

Szczegółowe wytyczne Programu Wyborczego znajdziesz tu - PROGRAM WYBORCZY

MAREK WYSTYRK - ENERGIA I DOŚWIADCZENIE !