• Radoszowy panorama
  • Szpital 2
  • Panorama Rydułtów
  • panorama

Witamy Cię na stronie Stowarzyszenia MOJE MIASTO

Mamy zaszczyt poinformować wszystkich mieszkańców Rydułtów i nie tylko o istnieniu Stowarzyszenia MOJE MIASTO. Jesteśmy organizacją niezależną od jakichkolwiek instytucji, urzędów, partii politycznych etc. Nasze działania prowadzimy z wykorzystaniem środków pozyskanych w ramach realizowanych przez nas projektów. Na naszej stronie znajdziesz wszystkie informacje o tym co robimy, gdzie to robimy, jakie mamy pomysły. Nieobojętne są nam sprawy lokalnego samorządu dlatego często zabieramy głos w dyskusji jak również angażujemy się w różnego rodzaju akcje na rzecz społeczności Miasta Rydułtowy. Odwiedzaj naszą stronę bo naprawdę warto.

  Stan powietrza

Pomiar: Rydułtowy Orłowiec
  • Pył zawieszony PM10: μg/m3
  • Pył zawieszony PM2.5: μg/m3
  • Temperatura: oC
  • Wilgotność: %
  • Data pomiaru: 2021-12-17 08:45:31
Warunki dobre



Polecamy

Jesteśmy