Trochę o nas

Stowarzyszenie w 2006 roku założyli ludzie aktywni, niezależni politycznie, chcący wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem rozwój inicjatyw obywatelskich w naszym mieście. W 2007 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
MOJE MIASTO jest organizacją non profit, czyli nie nastawioną na zysk, której misją jest rozwój aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Nasze cele są w głównej mierze oparte na wspieraniu i integrowaniu istniejących organizacji pozarządowych oraz działających w naszym mieście aktywnych grup mieszkańców. Wspieramy inicjatywy obywatelskie chcące pozyskać zewnętrzne środki finansowe na realizację swoich projektów. Organizujemy bezpłatne szkolenia dla mieszkańców i organizacji naszego miasta czy też konferencje z udziałem znanych autorytetów w dziedzinie rozwoju sektora pozarządowego. Swoje cele realizujemy przy szerokiej współpracy z innymi organizacjami, partnerami biznesowymi oraz władzami samorządowymi.
Naszą organizację tworzy obecnie 38 osób o bardzo różnych umiejętnościach, kompetencjach i poglądach. To co nas łączy to wrażliwość na problemy społeczne i potrzeby lokalnej społeczności. Jesteśmy elastyczni, otwarci na współpracę, chętnie sięgamy po innowacyjne metody działania.
Nieodłącznym elementem strategii działania Stowarzyszenia MOJE MIASTO będzie dalsze prowadzenie szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi polegającej m.in. na realizacji wspólnych projektów i wszelakich innych działań aktywizujących społeczność lokalną. Dla naszych mieszkańców prowadzimy bezpłatne kursy komputerowe a także inne szkolenia i warsztaty mające na celu m.in. rozwój kompetencji informatycznych i językowych.
Jako Stowarzyszenie mamy zamiar pobudzać innych mieszkańców do aktywności w sprawach, które mają wpływ na to co dzieje się w ich mieście. Jako uczestnicy akcji Fundacji Batorego „Masz Głos Masz Wybór” będziemy wspólnie z społecznością lokalną i samorządem w ramach projektu „Wspólna Przestrzeń” podejmowali działania mające na celu korzystną zmianę miejsc użyteczności publicznej. Będziemy organizować spotkania z władzami miasta w celu propagowania społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego któremu nie są obojętne losy miasta w którym żyje a także chce mieć wpływ na to co się w nim dzieje teraz i za kilka lat.
Nasze plany są ambitne ale możliwe do zrealizowanie zwłaszcza gdy ma się duży potencjał ludzki a także społeczną akceptację działań, które służą mieszkańcom naszego miasta. Do tego jeszcze potrzebne są środki o które potrafimy i chcemy się ubiegać ze źródeł zewnętrznych czyli grantów. Nasza organizacja jest otwarta na nowe, dobre i przynoszące korzyści pomysły dla społeczności lokalnej.
W związku z czym jesteśmy otwarci na osoby, które mają chęci i potencjał do działania na rzecz naszego miasta. Każdy u nas będzie mile widziany.

Zapraszamy wszystkie osoby, którym nasze lokalne sprawy nie są obojętne a także chcące działać w organizacji pozarządowej do współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

W celu bliższego poznania profilu działalności MOJEGO MIASTA prosimy przejrzeć nasz - STATUT

Jeżeli chcesz zostać członkiem naszego Stowarzyszenia wypełnij DEKLARACJĘ i dostarcz na poniższy adres lub śledź stronę i szukaj terminów naszych spotkań.

KONTAKT: tel. 501 275 095
e-mail:
poczta@mojemiasto.net.pl