Szczegóły aktualności

76 rocznica Tragedii Górnośląskiej

Wydarzenia określane jako Tragedia Górnośląska rozpoczęły się wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej pod koniec stycznia 1945 r. Była to fala sowieckich i komunistycznych represji w latach 1945-48, które pochłonęły tysiące ofiar, deportację dziesiątek tysięcy mieszkańców regionu na roboty przymusowe do Związku Sowieckiego i wiążące się z tym dramaty wielu rodzin. Upamiętnienie tych wydarzeń i ich ofiar koncentruje się wokół przypadającego w tym roku 31 stycznia Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 r. Dzień ten obchodzony jest w ostatnią niedzielę stycznia w woj. śląskim i opolskim. Publikacja "Jo był ukradziony. Tragedia Górnośląska. Ziemia Rybnicka" wydana przez Stowarzyszenie MOJE MIASTO opowiada losy mieszkańców naszego regiony. Trzecie wydanie zostało także specjalnie zadedykowane Wszystkim deportowanym do Związku Radzieckiego. Serdecznie zapraszamy na promocję III wydania niniejszej publikacji.

Dr. Mateusz Sobeczko - współautor publikacji tak w skrócie mówi o tym zapomnianym przez laty wątku naszej historii.
Tragedia Górnośląska jest jednym z najważniejszych, a zarazem najtragiczniejszych wydarzeń w historii Górnego Śląska w XX wieku. Z powodów geopolitycznych kwestia ta była do 1989 roku tematem tabu. Wydarzenia 1945 roku nie istniały w dyskursie publicznym, nie zajmowała się nimi historiografia, a pamięć o losach mieszkańców Górnego Śląska przetrwała jedynie w świadomości społecznej, a także w dokumentach archiwalnych. Po 1989 roku sytuacja zmieniła się diametralnie, jednak ze względu na wieloletnie „usuwanie” ze świadomości tego tematu, sygnalizowana była przez społeczeństwo śląskie oraz historyków konieczność szerszego przebadania tych zagadnień. Rok 2015 uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego został ogłoszony „Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945”, co wzbudziło szerokie zainteresowanie społeczeństwa śląskiego tą problematyką.

Temat Tragedii Górnośląskiej obejmuje działania zbrojne w 1945 roku, zniszczenia wojenne oraz postępowanie Armii Czerwonej po wejściu na teren Górnego Śląska, a także deportacje do Związku Radzieckiego. Ważnym aspektem tej tematyki jest również przebieg procesu rehabilitacji mieszkańców regionu oraz wysiedleń do Niemiec, a także funkcjonowanie obozów pracy przymusowej.

W najnowszej edycji książki „Jo był ukradziony”. Tragedia Górnośląska. Ziemia Rybnicka" dodane wywiady opisują głównie wydarzenia na ziemi rybnickiej i uzupełniają poprzednie historie. Jedna z bohaterek, Teresa Poloczek, tak podsumowała swój wywiad: „Wy to macie dobre życie. My to cały czas coś się działo”. Trzecie wydanie zostało także specjalnie zadedykowane Wszystkim deportowanym do Związku Radzieckiego.

Zobacz film wideo

Udostępnij ten artykuł