Szczegóły aktualności

Centrum Obywatelskie w Rydułtowach

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych jako partner Miasta Rydułtowy rozpoczyna realizację projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb obywateli poprzez działania w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym.

CRIS odpowiada za dwa działania:

Wyposażenie i funkcjonowanie Centrum Obywatelskiego – wsparcie aktywności społecznej na rzecz mieszkańców miasta Rydułtowy, gdzie planowane są m.in.:

  • animacja środowiska lokalnego – praca z lokalnymi liderami społeczności;
  • klub młodzieżowy;
  • spotkania otwarte dla mieszkańców;
  • wsparcie wolontariatu;
  • wsparcie organizacji społecznych i grup nieformalnych oraz ekonomii społecznej.

Utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Lokalnej w Rydułtowach – wsparcie dla osób planujących lub prowadzących firmę na terenie miasta poprzez m.in.:

  • promocję dostępnego wsparcia na rzecz przedsiębiorców;
  • spotkania informacyjne i konsultacje biznesowe;
  • wsparcie w rozpoczynaniu działalności gospodarczej;
  • wystąpienia osób rozpoznawalnych w środowisku biznesowym;
  • spotkania sieciujące.

Udostępnij ten artykuł