Szczegóły aktualności

Gmina bez SMOGA - podsumowanie

1 grudnia br. w RCK FENIKS w Rydułtowach miało miejsce podsumowanie projektu „Gmina bez SMOGA”, projektu który tak naprawdę już na dobre wpisał się w kalendarium działań proekologicznych prowadzonych przez MOJE MIASTO. Co to za akcja i dlaczego zajmujemy się niską emisją a w zasadzie jej efektem czyli smogiem ?

Otóż polskie powietrze należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Co roku z tego powodu przedwcześnie umiera ok. 45 tys. osób. W roku 2014 było to 42.412 osób ("Air quality in Europe — 2014 report" European Environment Agency, 2014). Pył zawieszony zawiera substancje toksyczne i rakotwórcze, jak węglowodory aromatyczne - m.in. benzo(a)piren - metale ciężkie i dioksyny. Długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym powietrzem najbardziej niebezpieczne jest dla dzieci, ludzi w podeszłym wieku, kobiet w ciąży oraz osób z chorobami dróg oddechowych. Smog powstaje za sprawą tysięcy starych i nieefektywnych pieców oraz kotłów, w których spala się złej jakości opał i niestety także śmieci. Gminy województwa śląskiego, w tym również Rydułtowy, nie są wyjątkiem jeżeli chodzi o poziom zanieczyszczenia powietrza, stąd podejmujemy różne działania – tłumaczy Marek Wystyrk prezes Stowarzyszenia MOJE MIASTO

W ramach naszej kampanii podjęliśmy szereg działań w tym m.in. przeprowadziliśmy lekcje edukacyjno-informacyjne w wybranych placówkach oświatowych Rydułtów, Godowa, Raciborza oraz Radlina, dystrybuowaliśmy ekologiczne kolorowanki dla najmłodszych dzieci w przedszkolach, rozpisaliśmy konkurs ekologiczny a także, co najważniejsze zakupiliśmy już we wrześniu br. profesjonalny czujnik pomiaru stężenia pyłów PM10 i PM2,5, który na razie pełnił rolę edukacyjną ale już niebawem będziemy mogli robić pomiary w jakimkolwiek miejscu naszego miasta – dodaje Marek Wystyrk.

Obszar, który wybraliśmy do realizacji projektu nie został wybrany przez przypadek. Sytuację pod względem zanieczyszczenia powietrza w naszym regionie można określić jednym słowem - dramatyczna. To bez wątpienia jeden z najbardziej zanieczyszczonych obszarów Polski. Najgorzej wyglądają dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym (PM10, PM2,5) oraz rakotwórczym i mutagennym benzo(a)piranem – tłumaczy prezes Wystyrk

Akcję antysmogową pod nazwą „Gmina bez SMOGA” wspierają m.in. pracownicy naukowi Politechnika Śląska oraz Fundacja 360! z Rybnika, będąca aktywnym członkiem Polskiego Alarmu Smogowego. Naszymi prelegentami byli panowie: dr inż. Marek Rojczyk, mgr inż. arch. Michał Pośpiech, mgr inż. Janusz Piechoczek oraz mgr Emil Nagalewski.

Bardzo ważnym elementem projektu był ogłoszony konkurs ekologicznym w którym wzięło udział aż 123 uczestników, w tym głównie dzieci i młodzież z rydułtowskich placówek oświatowych. Tak duże zainteresowanie konkursem zapewne wynikało z nagród jakie zostały ufundowane dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a także Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. I tak poszczególne miejsca zajęli:

I miejsce – Maja Bugla z Rodziną (Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach)

II miejsce – Rafał Żymełka (Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach)

III miejsce – Nataniel Kubasa (Przedszkole nr 3 w Rydułtowach)

W konkursie wyróżniono również 10 prac: Paweł Mordeja (SP4), Tymoteusz Furgoł (PP3), Marta Matys (SP1), Kacper Rachniowski (PP3), Agata Jordan (SP2), Wiktoria Manderla (SP3), Alicja Koczy (SP1), Kamila Mańka (SP4), Paweł Nowrot (SP3), Julia Podżorska (SP2).

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe nagrody za udział i pięknie przygotowane prace nt. szkodliwości niskiej emisji i jej efektów w postaci smogu.
LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU

Chciałbym serdecznie podziękować dyrekcjom placówek oświatowych w Rydułtowach - Paniom: Ilona Lemiesz (Dyrektor SP 1), Joanna Gapińska (Dyrektor SP 2), Joanna Skowron (Dyrektor SP 3), Dominika Urbanek (Dyrektor SP 4), Janina Blokesz (Przedszkole nr 1), Sylwia Brachman (Przedszkole nr 2), Mirela Bartczak (Przedszkole nr 3), Ilona Sklarek (Przedszkole nr 4), Anna Urbańczyk „(Przedszkole „Pod Nutką”) i Panu Jackowi Stebel (Dyrektor ZSP nr 2) za zaangażowanie i współpracę w działaniach naszego projektu. Dziękuję również placówkom oświatowym gminy Godów, Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Raciborza a także Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu nr 4 w Rybniku.

Szczególnie dziękuję członkom Klubu Seniora „Sami Swoi” (Teresa Masarczyk, Ryszard Morawski, Anna Morawska, Teresa Zacharewicz, Jerzy Zacharewicz, Henryk Chwołka) i koordynatorce Klubu Pani Marzenie Rotter a także członkom Stowarzyszenia MOJE MIASTO (Michał Grabarczyk, Grzegorz Krajczok) za wsparcie techniczne i organizacyjne finału konkursu ekologicznego a także grupie fotograficznej GRAF i Pani Bernadecie Oślizły za przygotowanie fotorelacji z tego wydarzenia.

Nasz projekt „Gmina bez SMOGA” łączy ze sobą trzy sektory - pozarządowy, samorządowy i biznesowy. Naszym zdaniem na takiej współpracy trzeba opierać podejmowane działania (projekty) społeczne. Problem niskiej emisji w naszym regionie dotyczy wszystkich mieszkańców bez względu na miejsce zamieszkania (budynki jednorodzinne czy wielorodzinne).

Jestem bardzo zadowolony z tego, że z roku na rok zyskujemy nowych partnerów do naszych projektów. Cieszy mnie również to, że jesteśmy co raz bardziej dostrzegani jako poważni partnerzy nie tylko dla innych organizacji pozarządowych ale również dla przedsiębiorców, samorządów lokalnych jak i mediów. W tym roku nasz projekt został objęty patronatem honorowym Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka. To dla nas wielki zaszczyt, że pozyskujemy przychylność w naszych działaniach tak znanej i szanowanej placówki naukowo-dydaktycznej. To jednak nie koniec naszych działań bo problem niskiej emisji istnieje nadal, dlatego już dziś zapraszam osoby, organizacje i instytucje do szerokiej współpracy - podsumowuje Marek Wystyrk Prezes Stowarzyszenie MOJE MIASTO

Udostępnij ten artykuł

Zobacz galerię