Szczegóły aktualności

Szkolenie dla osób zarządzających projektami ze środków publicznych

19  lutego 2018 r. w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się szkolenie dla osób zarządzających projektami finansowanym ze środków publicznych. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 1530 w siedzibie Starostwa Powiatowego - Sala Konferencyjna Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy ul. Pszowskiej 92 a w Wodzisławiu Śląskim.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Specyfika pracy metodą projektową (ogólne zasady pracy projektowej).
  • Realizatorzy projektu (zespół projektowy, podział zadań, rola koordynatora i zarządu organizacji).
  • Realizacja projektu – aspekty merytoryczne: uczestnicy projektu, zasady prowadzenia dokumentacji projektowej, najczęstsze problemy przy realizacji projektów.
  • Realizacja projektu – aspekty finansowe: planowanie wydatków, dokumentacja finansowa, monitoring finansowy.
  • Ocena skuteczności i efektywności prowadzonych działań, ewaluacja.
  • Sprawozdawczość.

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się poprzez złożenie wypełnionego Formularza, który należy przesłać na adres dorota.honisz@cris.org.pl lub owes@powiatwodzislawski.pl do 16  lutego 2018 r. lub  zgłosić  się  telefonicznie  pod  numerem  telefonu: 32 7395512 wew. 101 lub 503074783.

W pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne) uczestniczące w projekcie OWES działającym na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiat wodzisławski, rybnicki,).

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników szkolenia o możliwości uczestnictwa będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W szkoleniu mogą wziąć udział maks. 2 osoby z jednej organizacji.

Szkolenie: Zarządzanie projektem finansowanym ze środków publicznych.
data: 19 luty  2018 r. | godz.: 15:30-20:00

Miejsce: Sala Konferencyjna Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy  ul. Pszowskiej 92a|Wodzisław Śląski
Trenerka: Katarzyna Weideman
Więcej szczegółów dostępnych w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej  w Wodzisławiu Śląskim ul. Pszowska 92a, tel. 32 453 99 83.

Zapraszamy !

Udostępnij ten artykuł