Nasi kandydaci do Rady Miasta

Marek WYSTYRK

Okręg nr 3

Facebook
  • Wiek: 45 l.
  • Tel:
  • E-mail:

żonaty, ojciec trójki dzieci. Z wykształcenia jestem mgr ekonomii oraz inżynierem logistyki. Ukończyłem Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Akademię Ekonomiczną w Katowicach i Politechnikę Śląską w Gliwicach (logistyka + zarządzanie ochroną środowiska – podyplomowe). Zawodowo od 27 lat związany jestem z sektorem górniczym. Swoją pracę zawodową rozpocząłem w 1991 roku w Kopalni „Rydułtowy”. Przeszedłem wiele szczebli kariery zawodowej od pracownika fizycznego po stanowiska kierownicze. Obecnie pracuję w Centrali Zarządu PGG S.A na stanowisku Kierownika Zespołu Usług Obcych. W latach 2010-2014 roku byłem Radnym Miasta Rydułtowy. Pracowałem w Komisji Rozwoju i Budżetu, a także w Komisji ds. rynku pracy i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jestem założycielem i prezesem prężnie działającego Stowarzyszenia Moje Miasto. Posiadam duże doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów grantowych (ponad 50 projektów), w tym projektów z środków unijnych. Jestem pomysłodawcą Rydułtowskiej Akademii Aktywnego Seniora 60+ i realizatorem wielu projektów proekologicznych współfinansowanych m.in. z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz projektów kulturalnych i prospołecznych dla dzieci, młodzieży i seniorów.
Praca z ludźmi i dla ludzi bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny to moja pasja. Jestem osobą aktywną zawodowo, społecznie i sportowo. Bardzo dobrze znam problemy mieszkańców Rydułtów i potrafię pomagać w ich rozwiązywaniu. Służę swoją wiedzą i doświadczeniem !