Nasi radni

Barbara BARON

Radna Miasta Rydułtowy Okręg nr 1

  • Wiek: 70 lat
  • E-mail:

Funkcja: Z-ca przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
O mnie:
Wykształcenie wyższe - magister pedagogiki, położna. Swoją karierę zawodową rozpoczęłam od pracy w Szpitalu Miejskim w Rydułtowach. Po 7 latach związałam się z Medycznym Studium Zawodowym w Wodzisławiu Śląskim, gdzie jako nauczycielka wykładałam teorię i prowadziłam zajęcia praktyczne w szpitalu. Przez 3 kadencje byłam radną Miasta Rydułtowy reprezentując mieszkańców Radoszów. Jako działacz społeczny przez 7 lat pełniłam funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Rydułtowach. W tym czasie wdrożyłam dla tych Pań szereg programów. Brałam wolontaryjnie udział w projekcie Związku Harcerstwa Polskiego związanym z realizacją filmu o Rydułtowach – „U stóp Szarloty”.
Jestem osobą dokładną, odpowiedzialną i skuteczną w działaniu. Pomagam mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów w zakresie: petent – miasto. Celem moich działań jako radnej będzie wspieranie inicjatyw związanych z:

  • remontem ul. Raciborskiej wraz z ułożeniem chodników i ścieżki rowerowej,
  • kontynuowaniem rozpoczętej budowy kanalizacji w Radoszowach,
  • pozyskiwaniem funduszy unijnych na realizację programu „Czyste Powietrze”,
  • modernizacją dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami,
  • realizacją zadań wynikających z Programu Komitetu Wyborczego „Moje Miasto”,
  • utworzeniem Domu Dziennego pobytu dla seniorów,
  • zorganizowaniem bazy rekreacyjnej dla seniorów.

Na pewno nie zawiodę Waszego zaufania