Szczegóły aktualności

Działajmy razem i uczmy się od siebie

Informujemy, że już niebawem rozpoczynamy nasz nowy projekt "Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe spotkania dzieci i seniorów", który będzie realizowany przy współfinansowaniu z Programu FIO Śląskie lokalnie 2017. Realizatorem projektu będzie działający przy Stowarzyszeniu MOJE MIASTO Klub Seniora „Sami Swoi”, który znajduje się na ul. Obywatelskiej 50/2 w Rydułtowach. Termin realizacji projektu to: wrzesień – październik. Projekt ten ma na celu zwiększenie aktywności społecznej osób 60+ poprzez zajęcia integracyjne i edukacje międzypokoleniową z dziećmi i młodzieżą z placówek oświatowych na terenie Rydułtów, a także świetlicy dzieci niepełnosprawnych.

Głównymi odbiorcami projektu będzie 40 -stu seniorów, członków klubu seniora oraz 40 – sto osobowa grupa złożona z dzieci i młodzieży i ich opiekunów dzieci z świetlicy dla niepełnosprawnych, a także wnuków seniorów - klubowiczów. Wolontariuszami będą seniorzy, uczestnicy Klubu Seniora ”Sami Swoi”, którzy będą się opiekować grupami podczas realizacji projektu jak również przygotowywać dla nich poczęstunki.

W ramach planowanych działań przewiduje się:

  • Warsztaty „ Zwyczaje i tradycje”- mające na celu przekazanie młodszemu pokoleniu jak ważna jest tradycja i obyczaje, to kim jesteśmy. Seniorzy będą mieli okazję pokazać rodzinne pamiątki, powspominać, podzielić się cennymi radami i wskazówkami.
  • Warsztaty kulinarne - mające na celu rozbudzić wśród dzieci zainteresowań tradycjami regionu, edukowaniem w kierunku właściwych nawyków żywnościowych.
  • Zajęcia rekreacyjne - granie w „Planszówki”, układanie puzzli, zabawy typu Kalambury i inne.
  • Warsztaty manualne - przygotowanie różnych ozdób dowolna techniką, malowanie

Projekt przyczyni się do nawiązania lepszych więzi międzypokoleniowych. Pozwoli uwolnić uczestników od stereotypów i ułatwi spojrzenie na siebie nawzajem z większą otwartością, nauczy wrażliwości i tolerancji.

Udostępnij ten artykuł